Celem projektu jest aktywne zaangażowanie młodzieży z Młodzieżowych Rad Miast i Gmin na terenie województwa świętokrzyskiego w kształtowanie demokratycznej przyszłości województwa, stworzenie sieci kontaktów między młodzieżą z Młodzieżowych Rad, wymiana dobrych praktyk oraz pomysłów na temat kształtowania polityk młodzieżowych woj. świętokrzyskiego, w związku z tworzoną obecnie perspektywą Strategii dla Młodzieży Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030.
Wraz z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego odwiedzimy wszystkie Młodzieżowe Rady Gmin w województwie, zbierając od nich pomysły i dobre praktyki do przygotowania wspomnianej już Polityki
Młodzieżowej, które to pomysły i sugestie MRM Kielce wraz z naszym Stowarzyszeniem przekaże Urzędowi Marszałkowskiemu po wizycie w regionie.

Każde spotkanie z każdą MRG planujemy jako dwudniowe, z noclegiem, by pierwszego dnia młodzież mogła się poznać, wymienić dobrymi praktykami i zintegrować, a drugiego dnia przeszła szkolenie motywacyjno-rozwojowe, przygotowane przez doświadczonych trenerów Impaktu.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.