Krystian Łata – gerontolog z artystyczną duszą. Na co dzień pracuje w miejskich placówkach i opiekuje się starszymi osobami, w tym dba o animowanie ich wolnego czasu. Gerontologią interesuje się już od czasów studiów zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym. Angażuje się w pomoc, pisze naukowe prace, uczestniczy w organizacji wydarzeń. Praca i to ta na pełnych obrotach stanowi kluczową rolę w jego życiu, poświęca jej mnóstwo energii. Mimo to znajduje w swoim napiętym grafiku chwile na rozwój pasji, a te prezentują się niezwykle ciekawie.

 

Fascynują go języki, w tym analiza języków sztucznych. Zna czeski i angielski na poziomie zaawansowanym. Ponadto operuje językiem migowym. Wszystko po to, żeby być jeszcze bardziej komunikatywnym i otwierać sobie drzwi do interakcji z jeszcze większą liczbą ludzi. Kocha teatr, odegrał rolę w licznych spektaklach, niegdyś miał marzenia o pracy aktora i nawet aplikował do szkoły teatralnej, jednak plany te uległy przeobrażeniu i postawił na realizację kreatywnej działalności poza życiem zawodowym. Wierzy w integrację pokoleń, dlatego w swoich projektach, także tych realizowanych dla Impaktu – łączy je i udowadnia, że da się budować inspirujące relacje niezależnie od wieku.

Wywiadu z Krystianem możecie posłuchać tutaj:

https://open.spotify.com/show/3VDyhYxWJcwcVgpmAKmMdL

Rozmawia Martyna Trojan.