Erasmus+ || Europejski Korpus Solidarności

LEGENDARZ

Legendarz to efekt pracy wielu środowisk, zaangażowanych w stworzenie, przygotowanie i w końcu realizację projektu międzypokoleniowego. Projekt ten, powstały z inicjatywy Wolontariuszy Stowarzyszenia Impakt, to dużo więcej niż tylko publikacja dostępna tutaj  https://issuu.com/impakt.kielce/docs/legendarz__wi_tokrzyski_-_impakt). Legendarz, jako całościowy projekt, zakładał dotarcie do seniorów z województwa świętokrzyskiego, którzy opowiedzą znane sobie legendy naszym Wolontariuszom. Na podstawie tych opowieści powstał ilustrowany Legendarz, kilka krótkich filmików i międzypokoleniowa sztuka teatralna. Z nagranymi rezultatami możecie zapoznać się na kanale YouTube Impaktu (wystarczy wpisać w YouTube „Stowarzyszenie Impakt”). Tam również znajdują się dwie interpretacje poezji Jana Gajzlera, poety i literata związanego z Kielecczyzną, którego dwa teksty zawarte są również w niniejszym Legendarzu.

Projekt „Legendarz” został dofinansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach umowy nr 2019-1-PL01-ESC31-063172.